Follow by Email

Saturday, 6 August 2011

Piagam Pelanggan

  1. Menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling yang kondusif dan teraputik.
  2. Menerima semua klien tanpa syarat.
  3. Memenuhi temujanji klien.
  4. Memaklumkan perubahan tarikh atau masa temujanji sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh dan masa yang lain.
  5. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesional.
  6. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok.
  7. Menerima dan melayan klien kaunseling krisis dengan serta merta.
  8. Melaksanakan program yang dirancang dengan ikhlas dan bertanggungjawab.

No comments:

Post a Comment