Follow by Email

Saturday, 6 August 2011

Program Ceramah Melanjut Belajaran Di JepunAktiviti-Aktiviti 2011

Bengkel Kepimpinan Calon Pengawas 2011
Bengkel Perkembangan Diri 2010

Aktiviti-Aktiviti 2010

Program Kepimpinan Ko-Kurikulum


Piagam Pelanggan

  1. Menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling yang kondusif dan teraputik.
  2. Menerima semua klien tanpa syarat.
  3. Memenuhi temujanji klien.
  4. Memaklumkan perubahan tarikh atau masa temujanji sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh dan masa yang lain.
  5. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesional.
  6. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok.
  7. Menerima dan melayan klien kaunseling krisis dengan serta merta.
  8. Melaksanakan program yang dirancang dengan ikhlas dan bertanggungjawab.

Misi

Melahirkan Modal Insan Cemerlang Melalui Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang Berkesan dan Beramanah Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Visi Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Kuching No.1

Mewujudkan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang Berkualiti dan Berkesan.